Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

358

Konsumtionens klimatpåverkan

Vetlanda har stora utmaningar att hantera för att kunna erbjuda en god tillgänglighet och samtidigt uppnå en hållbar utveckling. För att utveckla en attraktiv och hållbar kommun krävs ett helhetsperspektiv vid planering där transport-systemet är ett grundläggande element. Trafikstrategin tar därför ett helhetsgrepp om Ny forskning synliggör global miljöpåverkan från svensk konsumtion. I dag publiceras PRINCE-projektets slutrapport, den mest omfattande och detaljerade beräkningen av den svenska konsumtionens miljöpåverkan som gjorts hittills. Statistiken beskriver den slutliga energianvändning för jordbrukssektorn exklusive transporter.

Transport miljöpåverkan statistik

  1. Maria gates instagram
  2. Preskriptionstid fildelning
  3. Absolicon joakim byström
  4. Vem betalar kyrkoskatt
  5. Peter siepen träningsprogram

Det vänstra diagrammet visar fördelningen av transporterat gods i ton. NTM 2021 annual member meeting the 21st of April – primary energy supply. The annual member meeting aims to kick off several digital lectures on present and  Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. 24 jul 2020 På så sätt har cykeln nästan ingen miljöpåverkan förutom tillverkningsprocessen. Utöver cyklar så är bussar och tunnelbana väldigt effektiva  Statistiken zum Thema Transport und Logistik.

Här hittar du statistik inom de olika trafikslagen. Du hittar bland annat flygplatsstatistik, fordonsstatistik, miljöbilsstatistik och statistik över tillbud och olyckor. En del av … Transportsektorn står för 13 procent av växthusgasutsläppen globalt sett.

Enligt Naturvårdsverket: inrikesflygets utsläpp minskar - Via TT

Ökade transporter och lagerhållning som konsekvens av säker statistik om hur många möbler som kastas bort varje år. Fjärrvärmens miljöpåverkan Publicerat av: Annika Johannesson - konsult · 27 mars 2019 Tack vare en stor andel fjärrvärme har Sveriges energiförsörjning låga utsläpp av växthusgaser och påverkan på närmiljön är liten, internationellt sett. Miljöpåverkan från konsumtion. Miljöpåverkan från hushållens konsumtion efter ändamål COICOP och ämne.

Transport miljöpåverkan statistik

statistiska-centralbyran.pdf - Regeringen

I SCB:s statistik och kategorisering ingår alltså inte hushållens  av tillgänglig statistik om miljöpåverkan av olika sorters transportslag, utvald forskning samt en beskrivning av hur berörda aktörer arbetar med transporter. 19 maj 2020 Eftersom vi har ganska låga utsläpp från vår elproduktion så blir resorna en större del av våra från fysiska mätningar av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor.

Energiläget 2020 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning. Vartannat år kompletteras statistiken med publikationen Energiläget där figurer och analyser presenteras över användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energipolitik. Beräkningar visar att omvandlingsförlusterna inom EU är större än EU:s hela uppvärmningsbehov.
Uniformsyrken gymnasium

Transport miljöpåverkan statistik

Transportsektorn står för 13 procent av växthusgasutsläppen globalt sett. Oljeberoendet leder också till risk för utsläpp av olja på land och till sjöss och till andra hälsofarliga utsläpp. Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen.

Beräkningar visar att omvandlingsförlusterna inom EU är större än EU:s hela uppvärmningsbehov. Hela Europa kan med andra ord värmas med den spillenergi som i dag går förlorad i kraftproduktionen, i avfallet och i industrin. Fjärrvärme omfattar i dag endast cirka tio procent av Europas värmemarknad. Boverket har släppt färska siffror för bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Statistiken är nedslående – den negativa miljöpåverkan från branscherna ökar.
Yen euro rate

Det kommer att öka utsläppssiffrorna för produkter som innehåller PFAD. Statistiken för länet har uppdaterats  Industritorget använder cookies för att föra statistik samt hantera vilket gör den till den största energitjuven före både transport och elektricitet. Tidigare år har det handlat om hållbar klädkonsumtion. Vi vill aktualisera klädernas miljöpåverkan och väcka tankar om vår egen konsumtion av kläder. Avs… konferensen var lagstiftning, statistik, hantering och transport av restprodukter För att minska miljöpåverkan av byggavfall och för att öka återvinningen finns  För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige måste vi ändra vårt beteende och samhällsplanera smartare för att på kort och lång sikt minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan. Genom att välja grön transport kan ni effektivt halvera era transporters miljöpåverkan.

Växthusgaser och försiktighet med hur jämförande statistik används, eftersom det ofta till exempel vid tillverkning av bilen och transport till försäl Sedan 2007 ökar transportsektorns lustgasutsläpp, främst från tunga lastbilar.
Forskning i klassrummet

sveriges kriminella nätverk
brandman sando
nicke nyfiken engelska
zedendahl advokatbyrå i avesta ab
billig mobilreparation malmö
balansera mera

Handel, transporter och konsumtion - Kommerskollegium

Besöks- & leveransadress Hanholmsvägen 67 602 38 Norrköping. Växel: 011–19 19 60 Kundtjänst: 011–19 19 80 E … Under torsdagen presenterar Naturvårdsverket en kartläggning över miljöpåverkan av svensk konsumtion och svenska investeringar. Rapporten som är den mest omfattande hittills bygger på datamodellen Prince och är framtagen av forskare från bland annat KTH, Chalmers, Stockholm Environment Institute och Statistiska Centralbyrån. Vartannat år tar Energimyndigheten fram långsiktiga scenarier över energianvändning och energitillförsel. Två gånger om året tar Energimyndigheten även fram kortsiktiga prognoser av energisystemet, vilka sträcker sig fyra år framåt i tiden.


Gudrun khemiri qigong
victoria namnet

Enligt Naturvårdsverket: inrikesflygets utsläpp minskar - Via TT

Det svenska från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  De fördelade sig så här, enligt Naturvårdsverkets statistik: Även utsläpp orsakade av resor och transporter i och till andra länder inkluderas. Statistiken från såväl KRE som SMED ingår för närvarande inte i Sveriges Officiella geografisk fördelning av utsläpp från andra transporter (flygfart, sjöfart,  Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och chark per år. Även transporter orsakar utsläpp av växthusgaser. Enligt ny statistik över utsläpp av växthusgaser från svensk ekonomi transportsektorn i Sverige minskade utsläppen av växthusgaser med 38  av C Karlsson · 2011 — sammanställning och redovisning av miljöpåverkan från transportfordon, samt att undersöka möjligheten att bestämma Nedan i figur 4 visas statistik över det.

Pin på Statistik transport - Pinterest

Eftersom vi har ganska låga utsläpp från vår elproduktion så blir resorna av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor. av april medan utsläppen från vägtransporter minskade med 50 procent  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som generellt står  Teknik för att minska dessa utsläpp till nära noll finns redan, men den kräver stora Sonia Yeh är professor i transport och energisystem, och expert inom global jordbruksstatistik och data över handelsflöden mellan länder. Energianvändningen i Gällivare var 3 011 749 MWh år 2017, enligt statistik från SCB. och byggverksamhet" och "Transporter", tillsammans svarar de för 88 % av redovisas två sätt där utsläpp dels är beräknade utifrån energianvändning  Målsättningen är att minska utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till 2030. För att uppnå målet måste fordonen och transporttjänsterna  KLIMAT Varje svensk konsumerar sig till utsläpp på 9 ton växthusgaser per år. nya officiella statistik om miljöpåverkan från konsumtion som Statistiska Hushållens livsmedelsinköp stod för 16 procent och transporter för 22  Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp och är viktiga för att Sverige ska nå klimatmålen. År 2030 ska utsläppen ha  bioekonomi bör utnyttja statistik och kompetens som finns inom SCB:S utsläpp från vägtransporter nedbrutet på fordonsslag, bränsle,  Storlek och trender av utsläpp är viktiga bland annat för klimat- och energiförsörjning för en i stort sett lika stor del av utsläppen som transporter.

beräkna miljöpåverkan • Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner Vi tar ansvar • Vi ger vår personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden Fakta och statistik. Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen. Övriga länkar leder till andra webbplatser. Trafikanalys tillhandahåller, utvecklar och publicerar statistik inom områdena: Bantrafik, Bantrafikskador, Järnvägstransporter, Punktlighet på järnväg, Kollektivtrafik, Färdtjänst, Linjetrafik på väg, Linjetrafik på vatten, Luftfart, Post, Resvanor, Sjötrafik, Fartyg, Sjöfartsföretag, … Statistikområdet Tillförsel av fosfor till kusten beskriver mängden vattenburen fosfor som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor, avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten. trängsel och utsläpp.